invention

 1. Noun, Anthropology buluş
 2. Noun icat, ihtira, buluş.
  the invention of the computer. TV is a wonderful invention.
  The necessity
  is the mother of invention: İhtiyaç icat doğurur.
 3. Noun icat kabiliyeti, ihtira kuvveti, hayal gücü, muhayyile.
  To be a good novelist, a person needs invention.
 4. Noun uydurma (haber vb.), yalan.
  His account of robbery was pure invention.
 5. Noun, Music belirli bir konuda bestelenmiş kısa müzik parçası.
 6. Adjective konu seçimi: zamana, dinleyicilere, olaylara uygun olarak söylev konusunun seçilmesi.
 7. Noun bulma, keşfetme.
kendi uydurduğu bir hikâyeyi anlatmak Verb
bir ihtirayı serbest bırakmak Verb
tesadüfi buluş
patent tutarı
buluş patente bağlamak Verb
bir icattan kazanılan para
sermaye tasarrufu sağlayan buluş
benzer icatlar
benzer buluşlar
icat tarihi
bir icadın adı
bir icadı ifşa etmek Verb
(patent hukuku) bir icadı ifşa etmek Verb
işçi buluşu
işçinin buluşu
işçinin buluşu
işçinin buluşu
çığır açan buluşlar
bir buluşu değerlendirmek Verb
buluşu değerlendirmek Verb
yeni bir buluşun kullanımını yaygınlaştırmak Verb
aynı buluş
buluşu gizli tutmak Verb
bir buluşu gizli tutmak Verb
ortak icat
ortak buluş
yeni buluşlara ayak uydurmak Verb
son buluş
(patent) buluş derecesi
çok yararlı buluş
ihtiyaç buluşlara yol açar
ihtira beratı verilmesine hak kazandırmak Verb
bir buluş için patent almak Verb
buluş için patent almak Verb
buluş patenti
icat patenti
patent icadı
patent ile korunabilen buluş
patentli buluş
buluşa güncellik kazandırmak Verb
buluşu mükemmelleştirmek Verb
bir buluşu mükemmelleştirmek Verb
öncü buluş
bir buluşu çalma
önceki buluş
buluş önceliği
bir icatta bulunmak Verb
bir icat yapmak Verb
bir buluşun semeresi
düpedüz hayal
uydurma
bir başkasının buluşunu mükemmelleştirmek Verb
bir buluşla ilgili bütün hakları saklı tutmak Verb
(patent kanunu) aynı buluş
buluşun konusu
bir buluşa patent almak Verb
yeni bir buluşu korumak için patent almak Verb
bir buluşu denemek Verb
işyeri buluşu
işçilerin buluşları Noun
terakki buluşu
bir buluştan ticari bakımdan yararlanmak Verb
buluştan ticari bakımdan yararlanmak Verb
buluşa uygulama alanı bulmak Verb
bir buluşa uygulama alanı bulmak Verb