1. İsim, Antropoloji buluş
 2. İsim icat, ihtira, buluş.
  the invention of the computer. TV is a wonderful invention.
  The necessity
  is the mother of invention: İhtiyaç icat doğurur.
 3. İsim icat kabiliyeti, ihtira kuvveti, hayal gücü, muhayyile.
  To be a good novelist, a person needs invention.
 4. İsim uydurma (haber vb.), yalan.
  His account of robbery was pure invention.
 5. İsim, Müzik belirli bir konuda bestelenmiş kısa müzik parçası.
 6. Sıfat konu seçimi: zamana, dinleyicilere, olaylara uygun olarak söylev konusunun seçilmesi.
 7. İsim bulma, keşfetme.
kendi uydurduğu bir hikâyeyi anlatmak Fiil
bir ihtirayı serbest bırakmak Fiil
tesadüfi buluş
patent tutarı
buluş patente bağlamak Fiil
bir icattan kazanılan para
sermaye tasarrufu sağlayan buluş
benzer icatlar
benzer buluşlar
icat tarihi
bir icadın adı
bir icadı ifşa etmek Fiil
(patent hukuku) bir icadı ifşa etmek Fiil
işçi buluşu
işçinin buluşu
işçinin buluşu
işçinin buluşu
çığır açan buluşlar
bir buluşu değerlendirmek Fiil
buluşu değerlendirmek Fiil
yeni bir buluşun kullanımını yaygınlaştırmak Fiil
aynı buluş
buluşu gizli tutmak Fiil
bir buluşu gizli tutmak Fiil
ortak icat
ortak buluş
yeni buluşlara ayak uydurmak Fiil
son buluş
(patent) buluş derecesi
çok yararlı buluş
ihtiyaç buluşlara yol açar
ihtira beratı verilmesine hak kazandırmak Fiil
bir buluş için patent almak Fiil
buluş için patent almak Fiil
buluş patenti
icat patenti
patent icadı
patent ile korunabilen buluş
patentli buluş
buluşa güncellik kazandırmak Fiil
buluşu mükemmelleştirmek Fiil
bir buluşu mükemmelleştirmek Fiil
öncü buluş
bir buluşu çalma
önceki buluş
buluş önceliği
bir icatta bulunmak Fiil
bir icat yapmak Fiil
bir buluşun semeresi
düpedüz hayal
uydurma
bir başkasının buluşunu mükemmelleştirmek Fiil
bir buluşla ilgili bütün hakları saklı tutmak Fiil
(patent kanunu) aynı buluş
buluşun konusu
bir buluşa patent almak Fiil
yeni bir buluşu korumak için patent almak Fiil
bir buluşu denemek Fiil
işyeri buluşu
işçilerin buluşları İsim
terakki buluşu
bir buluştan ticari bakımdan yararlanmak Fiil
buluştan ticari bakımdan yararlanmak Fiil
buluşa uygulama alanı bulmak Fiil
bir buluşa uygulama alanı bulmak Fiil