involve someone in a crime

  1. Verb birini bir suça karıştırmak