jack pine

  1. Noun kaya-çamı
    (Pinus Banksiana): K ABD ve Kanadada kayalık ve çıplak arazide yetişen çam.