jammy

  1. Adjective kolay.
    That examination was really jammy.
  2. Adjective şanslı, talihli, (özellikle başkalarını kıskandıracak bir şeye erişen).