1. Sıfat kolay.
    That examination was really jammy.
  2. Sıfat şanslı, talihli, (özellikle başkalarını kıskandıracak bir şeye erişen).