join together in liability

  1. Verb sorumluluğu paylaşmak