joint venture on distribution or trade

  1. Noun, Competition Law dağıtım veya ticarete yönelik ortak girişim