joke about something

  1. Verb birşeyle ilgili şaka yapmak
  2. Verb birşeyle dalga geçmek