jugglery

  1. (a) hokkabazlık, cambazlık, (b) hile, düzenbazlık, desise, sahtekârlık.