just cause

  1. haklı sebep
haklı bir sebepten işten çıkarma
haklı bir nedenle tahliye etmek Verb
haklı bir gaye uğruna konuşmak Verb
haklı bir neden olmadan Adverb
haklı bir gerekçe olmaksızın Adverb