haklı bir sebepten işten çıkarma
haklı bir nedenle tahliye etmek Fiil
haklı bir gaye uğruna konuşmak Fiil
haklı bir neden olmadan Zarf
haklı bir gerekçe olmaksızın Zarf