juxtaposition

  1. Noun sırala(n)ma, yanyana koyma/konulma/diz(il)me/bulunma.
    The juxtaposition of extreme wealth and powerty:
    Aşırı zenginlik ve yoksulluğun yanyana bulunuşu.
  2. Noun bitişiklik, bitişme, yanyanalık.