kürekkemiği

shoulder blade
scapegrace
blade bone

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Omuzun arka ve alt bölümünde bulunan, ... ince ve geniş kemik