karasuları

  1. Noun, International Law territorial waters
  2. Noun waters
home waters Noun
limit of territorial waters
territorial limits Noun
offshore waters Noun
territorial sea Noun
territorial waters Noun
waters Noun
maritime territory Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bir devletin kıyıları boyunca uzanan, hâkimiyeti ... belli genişlikteki su şeridi