karasuları

  1. İsim, Uluslararası Hukuk territorial waters
  2. İsim waters
home waters İsim
limit of territorial waters
territorial limits İsim
offshore waters İsim
territorial sea İsim
territorial waters İsim
waters İsim
maritime territory İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir devletin kıyıları boyunca uzanan, hâkimiyeti ... belli genişlikteki su şeridi