keep a policy alive

  1. Verb bir sigorta poliçesinin geçerliğini sürdürmek