keep a policy alive

  1. Fiil bir sigorta poliçesinin geçerliğini sürdürmek