keep counsel

  1. Verb ketum olmak
fikrini kendine saklamak Verb
sır saklamak, kimseye bir şey söylememek. Verb
fikirlerini/düşüncelerini/niyetlerini/planlarını kendine saklamak/gizli tutmak/açıklamamak.
Keep your
own counsel: Düşüncelerini gizli tut.