keep firm

  1. Verb (fiyatlar) sabit kalmak
sıkı kontrolü altında bulundurmak Verb