keep one's dog on the lead

  1. Verb köpeğinin yuları elinde olmak