keep one's expenditure within reasonable limits

  1. Verb harcamalarını makul sınırlar içinde tutmak
  2. Verb harcamaları makul sınırlar içinde tutmak