keep one's own counsel

  1. fikirlerini/düşüncelerini/niyetlerini/planlarını kendine saklamak/gizli tutmak/açıklamamak.
    Keep your
    own counsel: Düşüncelerini gizli tut.