keep one's pecker up

  1. cesaretini yitirmemek, umutsuzluğa kapılmamak, zor koşullar altında bile yılmamak.