keep one's shirt on

  1. Verb sakin olmak, heyecana/telâşa kapılmamak.
  2. soğukkanlılığını korumak, sinirlenmemek, sinirlerine hâkim olmak.
    Keep your shirt on! Sinirlenme! Kendine hâkim ol!