kid around

  1. herkesle şakalaşmak, işi lâtifeye/şakaya boğmak.