knife pleat

  1. Noun ince/keskin kırma/kıvrım/pli.
    knife-pleated: ince/keskin kırmalı.