knock on effect

  1. ikincil
  2. dolaylı ya da kümülatif etki
zincir etkisi