lake district

  1. (İngilterenin) Göller bölgesi.
    lake Poets: Göller Bölgesi şairleri (Wordsworth, Coleridge, Southey).