land border

  1. kara sınırı
  2. karasınırı
sınır