land development

  1. arazi geliştirme
  2. arazi geliştirilmesi
  3. araziyi inşaata elverişli duruma getirme
arazi iyileştirme
arsa geliştirme
arsa geliştirilmesi