land registry

  1. Noun, Public Administration tapu sicili
  2. (Br) tapu kadastro dairesi
  3. kadastro
  4. tapu
  5. Noun, Public Administration tapu dairesi
(Br) Tapu Dairesi
(tapuya) şerh düşmek, (tapuya) şerh koymak Verb, Law
(tapuya) şerh düşmek, (tapuya) şerh koymak Verb, Law
tapuda kayıtlı Adjective
tapu ve kadastro Noun
tapu ve kadastro müdürlüğü Noun
tapu sicil muhafızlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
(Br) ipotek gibi arazi üzerindeki tüm mükellefiyetleri tapuya tescilden önce kaydeden resmi kuruluş
(Br) ipotek gibi arazi üzerindeki tüm yükümlülükleri tapuya tescilden önce kaydeden resmi kuruluş