last resort

  1. son müracaat yeri
  2. son çare
  3. son merci
  4. sığınak
kendi koşulları ile borç vermeye hazır olmak Verb
son çare olarak, hiç olmazsa.
In the last resort we can always swim back.
en son temyiz mercii olan veya kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeyen mahkeme
son çare olarak, hiç olmazsa.
In the last resort we can always swim back.
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulamayan karar veya yüküm
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulmayan hüküm kmü
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulmayan karar
nihai kredi mercii Noun, Banking
son merci I