laugh at sth

  1. Verb bir şeye gülmek
  2. Verb bir şeyle alay etmek