law made for the occasion

  1. belli bir olay için çıkarılan kanun