lay hold of

  1. Verb ele geçirmek
  2. Verb yakasına yapışmak
ele geçirmek, yakasına yapışmak, yakalamak, tutmak,
mec. bahane etmek, istifade etmek.