lay mines

  1. Verb mayın döşemek
mayın döşeme Noun, Military
lağım döşenir