lay up return

  1. Noun geminin limanda yattığı süre ile ilgili olarak nakliyat sigortacılarının yaptığı prim iadesi