layering

  1. Noun ayrıştırma
  2. aynı teminat için değişik fiyat uygulayan iki veya daha fazla reasürör arasında bölüştürülmüş reasürans akdi
  3. katmer
daldırma