leaf butterfly

  1. Noun yaprak kelebeği
    (Kallima): G. Asyada görülen yaprağa benzer kelebek.