leaf roll

  1. Noun yaprak kıvrılması: patates bitkisi hastalığı