lean towards an opinion

  1. Verb bir fikri benimsemeye eğilimli olmak