lease period

  1. kira süresi
belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesi
kira dönemi