leave for no particular reason

  1. Verb belli bir sebep olmaksızın terk edip gitmek