leave half one's work till the next day

  1. Verb işinin yarısını ertesi güne bırakmak