leave someone flat

  1. Verb birini ansızın terk etmek
  2. Verb birini ortada bırakmak