legal name

  1. ad ve soyad
geçerli kütük adı Information Technology