legislate against gambling

  1. Verb kumarı yasak eden kanun çıkarmak