legislative function

  1. kanun koyma görevi
  2. yasama işlevi
yasama işlevini bozmak Verb