legitimate claim

  1. meşru talep
  2. kanuni alacak
  3. kanuni hak
  4. haklı talep